Patiëntenvervoer

BranCarry™
€1.900,00 (€2.299,00 Incl. btw)
Ibex Transeat 1-700H
€1.800,00 (€2.178,00 Incl. btw)
Ambulance Child Restraint (ACR)
€665,00 (€804,65 Incl. btw)
UltraBASKET Kuipbrancard, ééndelig
€645,00 (€780,45 Incl. btw)
UltraBASKET Kuipbrancard, deelbaar
€825,00 (€998,25 Incl. btw)
Combi Carrier II
€975,00 (€1.179,75 Incl. btw)
Lifeguard Wervelplank geel
€240,80 (€291,37 Incl. btw)
Euro Schepbrancard, met 3 patiëntenriemen
€385,00 (€465,85 Incl. btw)
Lifeguard RESQ-Scoop Schepbrancard
€343,64 (€415,80 Incl. btw)